0
laroche-posay.com.tr'ye geri dön
Save your skin

Mercan ağartma nedir?

Img_Mercan ağartma nedir?

Mercan ağartma işlemi, mercanların ayırt edici renklerini kaybettiği bir süreçtir, çünkü içlerinde yaşayan simbiyotik mikro algler okyanus suyundaki değişimlere bağlı olarak ölmektedir. Algler, fotosentez yoluyla enerjilerinin% 90'ı ile çok sayıda mercan sağladıkları için, ağartma sonunda bazı mercan türlerinin ölümüne yol açar. Bu fenomenin başlıca nedeni, sıcaklık değişimlerine, kirliliğe ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına bağlı olarak okyanus asitlenmesinden kaynaklanmaktadır.

La Roche-Posay büyük güneş filtreleri mercan ağartmalarına neden olur mu?

La Roche-Posay'ın birincil filtreleri olan Mexoryl SX ve Mexoryl XL, deniz ortamları açısından test edilmiştir. Ekotoksikoloji testinde, deniz suyunda bulunanlardan daha yüksek konsantrasyonlarda bu filtreleremaruz kalma, ne mercan ağartmasını uyarmış ne de mercanın simbiyotik mikro-algleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmamıştır.


Tara Pacific 2016-2018 seferi: Dünya çapında mercan araştırmasına katkı

Bilimsel kurumlarla işbirliği içinde çalışan Tara Expeditions, 2003'ten beri iklim değişikliğinin ve ekolojik krizin okyanuslar üzerindeki etkisini araştırmak ve daha iyi anlamak için kampanyalar düzenleyen özel bir Fransız kar amacı gütmeyen girişimdir.
La Roche-Posay, L’Oréal Group’un Asya-Pasifik’teki yeni, 2 yıllık bir araştırma projesi olan Tara Expeditions’la olan işbirliğine seviniyor. Amaç, CNRs(1), Paris Sciences et Lettres(2) ve Monaco Bilim Merkezi(3) ile ortaklaşa mercan resifleri üzerine yenilikçi bir çalışma yürütmek.
Hedefler iki katlıdır: mercanın gizli çeşitliliğini keşfetmek ve iklim değişikliğine uyum yeteneğini daha iyi kavramak.

* Centre Nationale de la Recherche Scientifique, French National Scientific Research Center
** Paris-based research university
*** An oceanographic research center committed to the preservation of marine life

BENİM İÇİN EN İYİ GÜNEŞ KORUMASI

Cildini 3 adımda güneşten koru:

loading : 0,674 sec